Geben Sie mindestens 3 Zeichen ein

Tanec ako obľúbený druh terapie

Zurück

Tanec je neodlúčiteľnou súčasťou nášho Domu umenia. Klienti vyhľadávajú tanec za účelom odreagovania sa, načerpania energie či vystúpenia z komfortnej zóny. To, že tanec a hudba lieči vieme. Tanec sa však čoraz viac v súčasnosti skloňuje vo význame terapie, ktorá nám vie pomôcť rovnako ako psychológ v ambulancii. 

Tanečná terapia je forma terapie, ktorá využíva pohyb a tanec na podporu fyzického, emocionálneho a psychického zdravia. Je založená na presvedčení, že telo a myseľ sú navzájom prepojené a prostredníctvom pohybu a tanca je možné ovplyvniť nielen fyzické, ale aj duševné zdravie. Tanečná terapia môže byť vykonávaná individuálne alebo v skupine a je vhodná pre ľudí všetkých vekových kategórií a s rôznymi zdravotnými a emocionálnymi potrebami.

Princípy tanečnej terapie:

Telo a povedomie o tele: Tanečná terapia sa zameriava na posilnenie spojenia medzi telom a mysľou a na rozvoj povedomia o tele. Jednotlivec sa učí vnímať a chápať svoje pocity, emócie a myšlienky prostredníctvom pohybu a tanca.

Vyjadrenie seba samého: Takáto terapia ti poskytuje priestor na vyjadrenie seba samého prostredníctvom pohybu a tanca. Jednotlivec má možnosť preskúmať svoje pocity a emócie a vyjadriť ich bez slov, čo môže byť pre niektorých ľudí efektívnejšie než tradičné terapeutické metódy, kedy človek sedí u psychológa. 

Komunikácia a interakcia: Skupinová tanečná terapia poskytuje prostredie na komunikáciu a interakciu s ostatnými účastníkmi. Týmto spôsobom môžu ľudia rozvíjať sociálne zručnosti, učiť sa spolupracovať a budovať dôveru a úctu voči ostatným.

Procesný prístup: Tanečná terapia sa zameriava na proces, nie na výsledok. Dôležité je, ako sa jednotlivec cíti počas tanca, skôr než dosiahnutie určitého cieľa alebo technickej dokonalosti.

Benefity tanečnej terapie môžu byť mnohostranné a zahŕňajú:

Fyzické zdravie: Tanečná terapia môže pomôcť zlepšiť fyzickú kondíciu, koordináciu, flexibilitu a silu tela.

Emočná regulácia: Tanec môže byť efektívnym spôsobom, ako vyjadriť a spracovať rôzne emócie, vrátane stresu, úzkosti, depresie alebo hnevu.

Zlepšenie nálady: Pohyb a tanec uvoľňujú endorfíny, tzv. „hormóny šťastia“, ktoré môžu zlepšiť náladu a znížiť pocit stresu a napätia.

Sociálna interakcia: Skupinová tanečná terapia poskytuje prostredie na sociálnu interakciu a podporuje vytváranie vzťahov s ostatnými účastníkmi.

Sebavyjadrenie a sebazdokonaľovanie: Tanečná terapia môže pomôcť ľuďom lepšie pochopiť samých seba, preskúmať svoje pocity a emócie a zlepšiť svoje sebavedomie.

Celkovo je tanečná terapia dynamickou a efektívnou formou terapie, ktorá môže priniesť mnoho benefitov pre rôzne skupiny ľudí, bez ohľadu na ich vek, pohlavie alebo zdravotný stav. Kombinácia pohybu, tanca a terapeutickej podpory môže viesť k celkovému zlepšeniu fyzického, emočného a psychického zdravia. Otvorené hodiny v Dome umenia sú vlastne takou každodennou tanečnou terapiou pre každého, kto chce prostredníctvom tanca pracovať na svojom fyzickom aj psychickom zdraví. 

Pri tanečnej terapii sa môžete stretnúť aj s využívaním Labanovej metódy, ktorá dokáže zlepšiť tvoju pohybovú koordináciu. Labanova teória sa zakladá na práci ruského vedca Nikolaja Labana, ktorý systematicky študoval a klasifikoval pohyb ľudského tela. Zaoberal sa štúdiom pohybu ľudského tela a jeho rôznymi aspektmi, ako sú rýchlosť, sila, zmeny smeru a ďalšie.

Jeho prístup k analýze pohybu sa zakladá na niekoľkých základných princípoch:

Čas: Čas sa týka rytmu, tempa a frekvencie pohybu. Laban rozlišuje medzi rôznymi tempami pohybu a časovými intervalmi medzi nimi.

Priestor: Priestor sa týka rozsahu, smeru a úrovne pohybu. Laban skúma rôzne smerové a rozsahové aspekty pohybu a jeho organizáciu v priestore.

Hmotnosť: Hmotnosť sa týka množstva sily alebo energie, ktorú jednotlivec investuje do pohybu. Laban sa zaoberá rôznymi stupňami sily a ich vplyvom na charakter pohybu. Môžeš tancovať v priestore ľahko ako pierko, alebo naopak je tvoj pohyb „ťažký“. 

Forma: Forma sa týka tvaru a organizácie pohybu. Laban rozlišuje medzi rôznymi formami, ako sú lineárna, kruhová a kročajná forma.

Labanova teória a myšlienky o pohybe sú dôležité nielen pre porozumenie základov pohybu, ale aj pre jeho aplikácie v rôznych oblastiach. V športe sa tieto koncepty využívajú na optimalizáciu výkonu a prevenciu zranení. V tanečnej terapii a fyzioterapii sa využívajú na rehabilitáciu a zlepšenie pohybovej koordinácie. V každodennom živote môžu byť tieto princípy užitočné na lepšie porozumenie a kontrolu vlastného pohybu.

Tak čo? Vnímaš aj ty tanečné hodiny v Dome umenia ako svoju terapiu? 

Mnohé z princípov, ktoré píšeme vyššie využíva na svojich workshopoch Dance&Talk aj tanečníčka Dominika Rošková. Neváhaj a sprav si 7.meho apríla svoju tanečnú terapiu v Dome umenia. Pre rezerváciu klikaj TU

icon facebook icon instagram icon youtube