Zadajte minimálne 3 znaky

Na kurze herectva určenom pre deti vo veku 9-16 rokov bude dieťa pracovať na svojom hereckom prejave spoločne s dvojicou lektorov Evkou Sakalovou  a Jakubom Vajdom. Na hodinách sa naučí pracovať so svojím hlasom, telom či emóciami prostredníctvom rôznych kreatívnych cvičení. Bude sa učiť vnímaniu sa v priestore, pracovať s okruhmi pozornosti, zapájať zmysly, cvičiť, a stvárňovať rôzne zvieratá, farby, či postavy z histórie. Spolu s lektormi si prejde hereckými etudami, naučí sa zrežírovať si a stvárniť jednoduchú scénku a zdokonalíme tiež vyjadrovacie prostriedky. Vďaka týmto hereckým kurzom spozná dieťa samého seba v rôznych polohách, rozvinieme jeho osobnosť ako vnútornú, tak aj vonkajšiu do hlbších aj vyšších sfér, osvojíme si prácu s naším telom a využijeme jeho kvality, mimiku na jedinečné stvárnenie danej postavy. Práca s predstavivosťou nesmie byť vynechaná. Samozrejme čo hodina, to iná situácia a to iný prístup. Kurz herectva je určený pre všetky deti vo veku 5-8 rokov a prebieha každú stredu 15:30-17:00. 

Motto: „Mojím mottom je motto nemať.“

Viac o lektorovi
Čas Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
15:00
K
Kurz

15:30 - 17:00

  • Jakub

Streda

K
Kurz

15:30 - 17:00

OH

Otvorená hodina

K

Kurz

W

Workshop

OH+

Otvorená hodina v trvaní 90 min a hodina nad 8 €

Pre uskutočnenie rezervácie sa prosíme prihláste a vyberte niektorú z výhodných členských kariet, permanentky alebo jednorazového vstupu. :)

Herectvo 5-8

Kurz

Herectvo 5-8
Herectvo príp. na UŠ

Kurz

Herectvo príp. na UŠ
Spev 9-12

Kurz

Spev 9-12
Herectvo 12-viac

Kurz

Herectvo 12-viac
Spev 4-8 II

Kurz

Spev 4-8 II
Spev 4-8 I

Kurz

Spev 4-8 I
Muzikál príp. 5-9

Kurz

Muzikál príp. 5-9
Muzikál príp. 10-17

Kurz

Muzikál príp. 10-17
Škola dabingu 11-17

Kurz

Škola dabingu 11-17
Škola dabingu 18+

Kurz

Škola dabingu 18+
icon facebook icon instagram icon youtube