Zadajte minimálne 3 znaky

Podporme spoločne talent detí

Späť

Milí rodičia a fanúšikovia našej tanečnej skupiny o.z. The Wave by RDS ART Group. Ďakujeme Vám za priazeň v roku 2022. Zároveň by sme Vás radi informovali o možnosti poukázať nášmu občianskemu združeniu The Wave by RDS ART Group 2% z Vašich daní.

Občianske združenie The Wave by RDS ART Group združuje mladé tanečné talenty, ktorým poskytuje profesionálnu tanečnú prípravu na domáce, ale i zahraničné tanečné súťaže kde reprezentuje Slovensko. Tanečný klub je evidovaný pod Slovenským zväzom tanečného športu v sekcií módnych tancov a disciplín IDO.

Vaše príspevky vo forme 2 % z daní budú použité na ďalšiu edukáciu a podporu mladých talentov v súlade so zdravým vývojom. Veľmi pekne ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi The Wave:
Obchodné meno: o.z. The Wave by RDS ART Group
Sídlo: Laurinská 14
PSČ: 811 01
Obec: Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52376591

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: +421 915 754 666

Dôležité dátumy

Do 15.2.2023
Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Do 31.3.2023
Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

Do 30.4.2023
Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Postup na poukázanie 2% z dane

Zamestnanci:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste živnostník, alebo by ste nás chceli podporiť ako firma, pošlite naše údaje vášmu účtovníkovi. 

Vopred vám všetkým srdečne ďakujeme za podporu. 
Deti sú naša budúcnosť :) 

TIME TO PERFORM
RDS ART Group

icon facebook icon instagram icon youtube