Zadajte minimálne 3 znaky

Rozhovor | Nástrahy predsavzatí

Späť

Nový rok. Nové začiatky, nové JA. Takto môžu začínať nový rok mnohí z nás. Novoročné predsavzatia, veľké plány, ale aj plánované premeny. Po dňoch pokoja, kedy si zrekapitulujeme celý rok a pripravujeme sa na ten ďalší si môžeme dať častokrát ciele, ktoré je ale v realite dodržiavať náročnejšie, ako by sme si mohli myslieť. Na túto tému sme sa rozprávali s našou Dianou Kosovou, ktorú môžeš poznať z našich jedinečných podcastov Po špičkách ŠPECIÁL s Dianou a Bibou Ondrejkovou. 

Sú novoročné predsavzatia dobré?

Predsavzatia považujem za stanovovanie si určitých cieľov a vytváranie nových návykov. Sú dobré, pokiaľ ich robíme s úmyslom pokúsiť sa stanovený cieľ naozaj dosiahnuť a sme schopní ich pomerne presne vyšpecifikovať a časovo ohraničiť ich dosiahnutie. Nie je však potrebné, aby sme si ich dávali všetky na začiatku roka. Osobne preferujem stanoviť si také ciele, na plnenie ktorých mám vytvorené aspoň základné podmienky.

Ako sa vysporiadať so zlyhaním?

Zlyhanie, rovnako ako chyba, je súčasťou rozvoja človeka. Každá chyba nás totiž dokáže priviesť k novému riešeniu, ak ju chápeme ako signál, že je potrebné skúšať iný spôsob dosiahnutia svojho cieľa. Bez zlyhaní a chýb by sme správne riešenie nedokázali nájsť. Rozvoj človeka funguje rovnako ako rozvoj neurónovej siete v mozgu. Ten dokáže efektívne neurónové dráhy budovať a rozvíjať len vďaka identifikácii tých chybných, ktoré postupne premazáva. Bez existencie chýb by náš mozog nedokázal naše zručnosti a schopnosti zdokonaľovať.

Má zmysel plánovať premenu od konkrétneho termínu? Nemala by prísť spontánne? Je potrebné čakať na konkrétny dátum? 

Je určite lepšie stanoviť si ciele v čase, kedy mám na ich plnenie vytvorené podmienky – počasie, infraštruktúra, vyhradený čas a pod. Napríklad, ak si dám predsavzatie „Začať pravidelne behať.“ na začiatku januára, existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa budem môcť prvé dva mesiace pravidelne vyhovoriť na nevhodné počasie a skoré stmievanie a tak sa sám pred sebou ospravedlním z jeho nenaplnenia.

Čo sa týka mňa, môj „nový rok“ vždy prichádza s dátumom môjho narodenia, pretože ten považujem vo svojom živote za ukončenie jedného ročného cyklu a začiatok nového. Okolo tohto dátumu si venujem čas na rekapituláciu posledného obdobia a zároveň uvažujem aj o tom, kam by som sa ďalší rok chcela posunúť a ako na to. 

Ako si nastaviť ciele, aby sme ich vedeli konzistentne dodržiavať? 

Ciele by sme si mali nastavovať tak, aby sa nachádzali niekde mimo zóny môjho komfortu, nie však príliš ďaleko od nej, to znamená, aby boli vzhľadom k našim súčasným možnostiam a schopnostiam dosiahnuteľné. Dosahovanie cieľov by vždy malo byť spojené s potrebou vyvinúť určitú námahu. Ak si však položíme cieľ príliš ďaleko od svojich súčasných schopností a zručností, riskujeme, že namiesto jeho dosiahnutia budeme čeliť pocitom neschopnosti a úzkosti. Ak je naopak cieľ, ktorý sme si stanovili príliš jednoduchý a ľahký, prichádza nuda a nezáujem v danej aktivite pokračovať.

Ako sa neprepáliť hneď na začiatku roka? 

Ak si niekto chce dávať predsavzatia na začiatku roka, odporúčam, vybrať jedno naozaj dôležité a venovať svoje úsilie tomu, sa v danej činnosti naozaj zdokonaliť alebo ju udržať vo vysokej kvalite a pravidelnosti. Rozdelením pozornosti na mnoho aktivít klesá kvalita aj pravidelnosť ich vykonávania. Po tom, ako sa z predsavzatia stane návyk, môžeme pristúpiť k tomu, že si pridáme do života nový cieľ. Tento systém budovania nových návykov je pre mozog efektívnejší ako pokúšať sa vytvoriť si mnoho návykov naraz.

Je lepšie si nastaviť jeden hlavný cieľ alebo viac menších?

Pokiaľ viac menších cieľov spolu súvisí a vedie k naplneniu jedného väčšieho, potom je pre dosiahnutie cieľa efektívne aj takéto riešenie. Dávať si však mnoho malých, vzájomne nesúvisiacich, cieľov naraz je nápor nie len pre vôľu, ale aj pre mozog. Vytvorenie nových návykov u človeka určitú dobu trvá a ak mozog preťažíme množstvom nových informácií, vyhodnocovanie efektívnych mozgových dráh, ktoré bude na ich získanie treba vybudovať, bude pre mozog príliš náročné. 

icon facebook icon instagram icon youtube