Zadajte minimálne 3 znaky

Spevácka súťaž Muzikálová hviezda

Späť

Nikdy nie je neskoro začať si plniť svoje malé či veľké spevácke sny. Či už si profesionál, začiatočník alebo si len ešte neobjavil svoj talent, teraz je ten správny čas. Medzinárodnou speváckou súťažou Muzikálová hviezda ti otvárame brány do showbiznisu, ako aj na divadelné dosky. Okrem cennej skúsenosti zažiješ krásne chvíle, na ktoré budeš ešte dlho spomínať. Súťaž je určená pre všetky vekové kategórie. 

14. ročník speváckej súťaže Muzikálová hviezda spúšťa registráciu pre začiatočníkov aj profesionálov bez rozdielu veku. V priestoroch Domu umenia na Laurinskej 14, budeš mať 27. a 28. apríla 2024 možnosť ukázať svoj talent odbornej porote s medzinárodným zastúpením. Nemusíš sa báť, že by si ako neprofesionál vo veľkej konkurencii pokročilých spevákov nemal šancu. Súťažiaci sú vopred rozdelení do kategórií podľa veku a skúseností. Môžeš sa prihlásiť s predchádzajúcou skúsenosťou, ale aj bez nej. 

Spevácka súťaž je vekovo neobmedzená a prihlásiť sa môže naozaj každý. V porote ťa čakajú známe osobnosti zo slovenskej aj zahraničnej muzikálovej scény, a nie je vylúčené, že ich tvoje vystúpenie zaujme natoľko, aby ti priniesol ďalšie a ďalšie príležitosti na javisku. Dospelých súťažiacich budú hodnotiť operná spevačka a hlasová pedagogička Miroslava Marčeková, speváčka a herečka Nela Pocisková, muzikálový herec Dárius Koči, speváčka Lenka Rakarová a maďarská hlasová koučka a lektorka Bea Berecz. Detskú porotu tvoria spevačka a hlasová pedagogička Miroslava Marčeková, spevák a herec Milan Malinovský, speváčka Marta Potančoková a herečka Karin Qayumová.

Táto skúsenosť ti otvorí brány do showbiznisu, spoznáš zaujímavých ľudí z umeleckého sveta a získaš množstvo skúseností a neopakovateľných zážitkov. Pripravené sú aj hodnotné ceny, individuálne hodiny spevu s umelcami, podpísaný diplom pre každého účastníka, ako aj nahrávanie v nahrávacom štúdiu pre víťazov. Prihlášku na súťaž Muzikálová hviezda v slovenskom jazyku nájdete priamo TU. Pre zahraničných uchádzačov, uvádzame aj prihlášku v anglickom jazyku TU

V prípade potreby sa nám môžeš ozvať mailom na muzikal@rdsartgroup.sk alebo telefonicky na +421 904 643 046.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE nájdeš podrobnejšie rozpísané v Štatúte súťaže nižšie. 

Ak ešte stále váhaš, alebo si nie si istý svojím výkonom, či výberom piesne, neváhaj sa obrátiť na našich lektorov Muzikálovej akadémie a dohodni si individuálnu hodinu, na ktorej ti dajú rýchle tipy na zlepšenie a vyšperkovanie tvojej interpretácie. Muzikálová akadémia vzdeláva svojich študentov v speve, herectve aj tanci pod vedením kvalifikovaných pedagógov a profesionálnych umelcov. Touto trojkombináciou pripravujú študentov na profesionálne pôsobenie na divadelných doskách. V prípade otázok ohľadom individuálnych hodín spevu či herectva nám napíš na muzikal@rdsartgroup.sk alebo zavolaj na +421 910 373 373. 

Štatút súťaže

MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA 2024 

I. O SÚŤAŽI 

Muzikálová hviezda je medzinárodná spevácka súťaž pre začiatočníkov aj profesionálov. Súťaž je jednokolová, otvorená a prebieha v kateģoriách rozdelených podľa veku a skúsenosti súťažiacich. 

Z – t.j. začiatočníci, resp. neprofesionálni speváci, ktorí ešte nenavštevujú vyššiu odbornú školu s muzikálovým zameraním (konzervatórium alebo vysokú školu s daným zameraním) 

P – t.j. pokročilí resp. profesionáli, speváci ktorí študujú na výššich odborných školach s muzikálovým zameraním (konzervatórium alebo vysokú školu s daným zameraním, prípadne už účinkujú v profesionálnych muzikálových produkciách) 

Súťažné kategórie: 

Z1 – kategória od 6 do 10 rokov,
- dve muzikálové piesne odlišného charakteru, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň primeraná veku súťažiaceho. Minutáž oboch piesní spolu max 5 minút.

Z2 – kategória od 11 do 15 rokov,
- dve muzikálové piesne odlišného charakteru, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň. Minutáž oboch piesní spolu max 5 minút.

Z3 – kategória od 16 rokov
- dve muzikálové piesne odlišného charakteru, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň. Minutáž oboch piesní spolu max 6 minút.

Z-Duetá 

- dve muzikálové piesne odlišného charakteru, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň. Minutáž oboch piesní spolu max 6 minút.

P1 – kategória od 14 do 18 rokov,

- dve muzikálové piesne odlišného charakteru. Minutáž oboch piesní spolu max 6 minút.

P2 – kategória od 19 rokov,

- dve muzikálové piesne odlišného charakteru. Minutáž oboch piesní spolu max 6 minút.

P-Duetá - dve muzikálové piesne odlišného charakteru, alebo jedna populárna a jedna muzikálová pieseň. Minutáž oboch piesní spolu max 6 minút.

II. PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE 

Súťažiaci vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na
webe www.rdsartgroup.sk alebo prihlášku dostupnú na recepcii RDS či u svojho pedagóga spevu. Vyplnenú oskenovanú prihlášku pošle na
email muzikal@rdsartgroup.sk
 

Údaje v prihláške musia byť pravdivé a úplné. Vyplnením a zaslaním/odovzdaním prihlášky súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou RDS ART Group (pre účely tohto článku ďalej len ako „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Ďalej vyplnením a zaslaním/odovzdaním prihlášky súťažiaci vyhlasuje a potvrdzuje, že bol prevádzkovateľom informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov v súlade s Čl. 13 a/alebo Čl. 14 Nariadenia. Prevádzkovateľ osobných údajov bude aktualizovať informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v zmysle aktuálne platných právnych predpisov a aktuálnych podmienok spracúvania, pričom tieto informácie v aktuálnom znení budú pre súťažiacich ako dotknuté osoby v aktuálnom znení dostupné v tlačenej podobe v sídle prevádzkovateľa .Súťažiaci ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, týmto berú na vedomie, že prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje súťažiacich v nevyhnutnom rozsahu dodávateľom a iným tretím osobám. 

Súťažiaci do prihlášky uvedie názov a autora piesní, s ktorými sa hlási do súťaže. Taktiež uvedie, či pieseň zaspieva na halfplayback, alebo s vlastným korepetítorom. Klavír bude k dispozícii. Organizátor súťaže nezabezpečuje korepetítora.
 

V prípade ak súťažiaci súťaží na halfplayback, hudobný podklad pošle spolu s prihláškou na email muzikal@rdsartgroup.sk najneskôr do uzávierky prihlášok, t.j. 15.4.2024 

Do poznámky uvedie svoje meno a kategóriu. Doklad o úhrade pripojí k prihláške. PRIHLÁŠKA JE PLATNÁ IBA S DOKLADOM O ÚHRADE ŠTARTOVNÉHO.
 
 

Uzávierka prihlášok je 15.4.2024 

Súťažiaci uhradí štartovné do súťaže vo výške 40 eur na IBAN: SK36 8320 0000 0012 0001 7717 
 

III. PRIEBEH SÚŤAŽE
 
 

Súťaž sa koná 27. - 28.4. 2024 v priestoroch RDS Art Group, Laurinská 14, Bratislava.

Súťažiaci v kategóriách Z1, Z2 a Z-duetá sa dostavia na registráciu dňa 27.4. od 9-10.00 hod Súťažiaci v týchto kategóriách súťažia od 10.00 postupne podľa vopred určeného poradia za sebou. Vyhodnotenie kategórií Z1, Z2 a Z-duetá sa uskutoční 27.4. po odspievaní všetkých súťažiacich. 

Súťažiaci v kategóriách Z3, P1, P2 a P-duetá sa dostavia na registráciu dňa 28.4. od 9-10.00 hod. Súťažiaci v týchto kategóriách súťažia od 10.00 postupne podľa vopred určeného poradia za sebou. Vyhodnotenie kategórií Z3, P1, P2 a P-duetá sa uskutoční 28.4. o po odspievaní všetkých súťažiacich. 

Vyhlásenie absolútneho víťaza súťaže sa uskutoční 28.4. po vyhlásení víťazov súťažných kategórií daného dňa. 

Súťažiaci spievajú naživo pred odbornou porotou zloženou z profesionálov a osobností slovenskej a zahraničnej muzikálovej scény. Porota bude hodnotiť kvalitu spevu, výraz a javiskový prejav, stvárnenie muzikálovej piesne, kostým a komplexné prevedenie. 

IV. CENY V SÚŤAŽI 

Absolútny víťaz súťaže Muzikálová hviezda získa nahrávanie jednej zo súťažných piesní v profesionálnom štúdiu v hodnote 1000 eur. Pre víťazov všetkých kategórií sú tiež pripravené zaujímavé hodnotné ceny. 

V. OSTATNÉ PODMIENKY
 
 

Proti rozhodnutiu poroty sa nedá odvolať. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu a miesta konania súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo na zastavenie piesne pred jej ukončením. 

V prípade zrušenia súťaže zo strany organizátora alebo na základe protipandemických opatrení, bude prihláseným súťažiacim vrátený registračný poplatok v plnej výške.

V prípade zrušenia účasti v súťaži zo strany súťažiaceho s doložením lekárskeho potvrdenia, bude súťažiacemu vrátený registračný poplatok vo výške 50%.
V prípade zrušenia účasti v súťaži zo strany súťažiaceho bez doloženia lekárskeho potvrdenia sa registračný poplatok nevracia.
Podrobné informácie a prihlášku nájdete na webe www.riverparkdanceschool.sk alebo na facebooku či instagrame Muzikálová akadémia RDS. Prihlášky a prípadné otázky adresujete na email muzikal@rdsartgroup.sk. 

Organizátor si vyhradzuje právo na zastavenie piesne pred jej ukončením. 

 

icon facebook icon instagram icon youtube