Zadajte minimálne 3 znaky

Rozhovor | Neboj sa padať

Späť

Padanie nemusí byť za každých okolností len zlé. Z času na čas je to priam nevyhnutné. Naučiť sa padať je dôležité a dokážeš to jedine tréningom a skúsenosťami. V tanečnom svete je pád na pravom mieste, či už ide o ten fyzický, ale niekedy aj ten psychický. Opýtali sme sa nášho lektora Jakuba na jeho tréningové praktiky nielen pri páde, ale aj pri tanci.  

Tanečné tréningy, workout či hodina jogy je pre každého bežná, čo však tréningy pádu? Nie sú úplne bežné, no je dôležité ich častokrát zaradiť do tréningového procesu. Ako takéto tréningy prebiehajú? 

Dôležité je ísť na to pomaly a postupne. Pády, ktoré sa nám môžu stať v bežnom živote alebo pri tanci predvídať nedokážeme, no dokážeme na ne naše telo a mozog pripraviť tak, aby v danom momente zareagovali spôsobom, ktorým predídeme vážnym zraneniam. V tomto nám pomôže schopnosť orientácie a vnímania nášho tela pri rôznych, nie až tak bežných pohyboch. Kotúle, prevaly, stojky a ich variácie, štvornožkovanie, balančné cvičenia sú skvelými cestami, ako sa môžeme naučiť lepšej orientácii v priestore rovnako ako vnímať a mať naše telo pod kontrolou v menej častých pozíciách a v rýchlych presunoch (napríklad pri páde). Okrem spomínaných cvikov sa využívajú aj pády, ako také v kontrolovaných podmienkach, kde zo začiatku pomaly ukazujeme našim svalom a našej mysli najlepšie cesty, ako môžeme využiť naše ruky, ramená a ostatné časti tela, aby sme minimalizovali riziko úrazu pri páde. Postupným opakovaním, skúšaním a hľadaním to dostaneme do svalovej pamäti, stane sa z toho podvedomý mechanizmus a aj strach z pádov sa zlepší.

Dokážeš tréningom pádu zabrániť zraneniam, odráža sa to však napríklad aj na zlepšenej technike u tanečníka? 

Určite áno, pri každom druhu tanca je veľmi dôležité vnímanie tela, vďaka ktorému vieme vykonať pohyby s viacerými svalmi naraz, vtedy, kedy máme, tak ako chceme. To sa vlastne snažíme naučiť aj pri pádoch. Čím viac túto zručnosť trénujeme, čím viac pohybov v rôznych pozíciách a polohách, či už na nohách, dole hlavou, na chrbte či na bruchu objavujeme, tým lepšie prepojenie medzi telom a mysľou máme. Otvoríme si množstvo nových možností, a skutočné pády pri tanečnom výkone budeme vedieť vykonať tak, že budú vyzerať akoby tam mali byť. Všetko toto nám pomôže lepšie pochopiť náš pohyb, a tým aj náš tanec.

Ako by si porovnal fyzický pád s tým psychickým? Je pravda, že keď vieš fyzicky lepšie padať, postavíš sa rýchlejšie aj psychicky? 

Každý pád a následné postavenie sa späť na nohy nás posúva a učí nás, čo spraviť pri ďalšom lepšie. Dôležité je prijať možnosť samotného pádu, nebáť sa a  nezabúdať na všetky tie, ktoré sme už prekonali. Rovnako, ako sa pomocou menších fyzických pádov dokážeme pripraviť na veľký, tak aj malé psychické pády nás naučia, ako sa vysporiadať s tým veľkým. Tak, ako je potrebné hľadať cesty a možnosti v pohybe je potrebné hľadať ich aj pri práci s našimi emóciami a reakciami na životnú skúšku. Verím, že život nás vždy pošle na zem len tak silno, aby sme boli schopní ísť ďalej, silnejší ako predtým.

Čo je podľa teba pri tanečných tréningoch najdôležitejšie? Na čo by lektor nemal zabúdať?

Najdôležitejší je určite tanec. Pohybová a kroková zásoba, muzikalita, technika pohybu a všetko s tým spojené. Hneď pod ním je však kondičná príprava, na ktorú nemôžeme zabúdať a musíme jej zložky: vytrvalosť, rýchlosť, obratnosť a svalovú silu rozvíjať rovnomerne, hlavne u mladších tanečníkov. Taktiež je dôležité zvyšovať flexibilitu a mobilitu strečingom a mobilitnými cvičeniami a u profesionálnych alebo tvrdo trénujúcich tanečníkov nesmieme vynechať regeneráciu.

Vyhráva v tréningoch kvantita nad kvalitou? 

V tréningoch a aj v živote sa snažím riadiť vetou “Rob veci najlepšie, ako vieš, nie viac, nie menej.” Sú dni, kedy sa trénuje ľahko a s nadšením aj tri hodiny denne  päťkrát do týždňa, no sú aj dni, kedy po hodine trénovania začínam pociťovať únavu, či demotiváciu. Dôležité je počúvať sa, vedieť kedy podávať veľké výkony, no aj kedy si dopriať oddych. Pokiaľ sa do tréningu budem tlačiť len kvôli tomu, že ho mám v “rozvrhu” alebo len kvôli tomu, že musím, môže mať aj negatívny dopad a pocity vyčerpania, demotivácie či dokonca vyhorenia môžu nabrať na intenzite a pretrvávať dlhšie. S týmto pohľadom sú všetky tréningy kvalitné, a je ich presne toľko koľko zvládneme.

Ako by mal byť podľa teba vyskladaný ideálny tréning?

Ideálny tréning by mal byť vyskladaný tak, aby bol v súlade s cieľom “cvičenca”. V pohybe môžeme mať veľa rôznych cieľov. Zlepšiť silu, vytrvalosť, nabrať alebo redukovať hmotnosť, naučiť sa tancovať či padať. Správny tréningový plán je zostavený podľa tejto vízie. Pre nás tanečníkov, ako som spomínal je dôležité predovšetkým tancovať, no aj všestranne rozvíjať kondíciu. Moje tréningy sa preto snažím skladať veľmi pestro, so zreteľom na individualitu a ciele ľudí, s ktorými spolupracujem. 

Jakuba môžeš poznať ako lektora našich tanečníkov skupiny SoulJam by RDS Art Group a taktiež lektora otvorenej hodiny POHYBOVŇA pre deti vo veku 6-12 rokov. Jakub je známy tanečník, ktorý sa celý život aktívne venuje breakinu. 

icon facebook icon instagram icon youtube